Varför tidig behandling är nyckeln till IPF

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en lungsjukdom där lungvävnad blir progressivt mer ärr och stel. Detta gör det svårare att andas.

Det finns för närvarande inget botemedel mot IPF, men nya droger har kunnat sakta ner nedgången och förbättra livskvaliteten. Andra behandlingsmöjligheter inkluderar extra syre, lungrehabilitering som hjälper dig att andas bättre och lungtransplantationer. Experimentella undersökningar pågår för att hitta nya behandlingar.

Varför är tidig behandling viktig?

Tidig IPF-behandling är viktig eftersom det kan sakta sjukdomsprogressionen och förbättra livskvaliteten. Det bidrar också till kunskap om IPF och resultaten av olika behandlingskurser om förväntad livslängd. Behandlingar omfattar:

 • Medicin: Nya läkemedelsbehandlingar kan sänka hastigheten av IPF-lungörrning. Detta är viktigt, eftersom lungörrbildning är irreversibel.
 • Supplerande syre och fysisk terapi: Dessa förbättrar lungfunktionen, vilket kan hjälpa dig att hantera IPF och fungera mer normalt.
 • Övning: Att upprätthålla och öka din muskelmassa kan förbättra din överlevnadstid, enligt en ny studie.
 • En lungtransplantation: Detta kan avsevärt förlänga ditt liv. Ju yngre du är, desto bättre kvalificerad kommer du att vara för en transplantation.
 • GERD-behandling: Att ta mediciner för gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), som de flesta med IPF har, är förknippade med mindre lungördning och längre överlevnadstid.

Vilka behandlingar finns tillgängliga?

Din läkare kommer att diskutera med dig vilken behandlingsbehandling som är bäst för ditt specifika fall.

Nya droger

Den viktigaste utvecklingen vid behandling av IPF är tillgången på nya droger. I 2014 godkände amerikanska Food and Drug Administration (FDA) användningen av två nya läkemedel för IPF: nintedanib (Ofev) och pirfenidon (Esbriet). Läkemedlen botar inte IPF, men de hjälper till att förhindra ytterligare ärrbildning och sakta sjukdomsprogressionen. Medicinska studier rapporterar att båda läkemedlen producerade en statistiskt signifikant saktning? i minskningen av lungfunktionen. Samma studier visade att nintedanib gav något bättre resultat än pirfenidon.

Stödjande behandlingar

Standardvården för IPF är stödjande. En liten bärbar syttank kan ge extra syre för att hjälpa dig att andas, särskilt när du är mer aktiv. Det här är viktigt för din komfort och för att förhindra sidors hjärtproblem som orsakas av låga syrenivåer i ditt blod.

Lungrehabilitering är ett program som är utformat för att hjälpa dig att hantera IPF och förbättra livskvaliteten. Det handlar om övningar i andning, stressreducering och utbildning. En ny studie visade att träningstrening förbättrade lungfunktionen.

Lungtransplantation

Lungtransplantation kan förbättra livskvaliteten och din livslängd, men det har också vissa risker. IPF är nu en ledande orsak till lungtransplantationer i USA, och står för nästan hälften av lungtransplantationerna som genomfördes 2013.

Finns det alternativ för livsstilsbehandling?

Förutom medicinska alternativ finns det saker du kan göra för att hjälpa till att hantera och leva bättre med sjukdomen:

 • Om du röker, sluta. Rökning är korrelerad med förekomsten av IPF, och rökning förvärrar sjukdomen.
 • Gå ner i vikt om du är överviktig och upprätthåller en hälsosam vikt. Extra vikt gör det svårare att andas.
 • Håll dig uppdaterad med influensa och lunginflammation. Båda sjukdomar är skadliga för personer med IPF.
 • Behandla gastroesofageal reflux eller sömnapné om du har dem. Dessa förekommer ofta i IPF-patienter.
 • Övervaka dina syrehaltar hemma.
 • Ta vitamin och mineraltillskott, som rekommenderas.
 • Gå med i en IPF-supportgrupp.